The Innovator’s handbook 2024 là tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách đổi mới trong thế giới doanh nghiệp hiện đại. 2024 là một năm đầy kỳ vọng về sự đổi mới bằng cách đẩy mạnh sử dụng những công nghệ mới nhất, đưa công chúng đến gần hơn với các công cụ AI tích hợp.

The Innovator’s handbook 2024 mang lại một cái nhìn sâu sắc về những xu hướng và phương pháp mới nhất trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp. Tài liệu không chỉ đề cập đến quá trình tạo ra ý tưởng mới mẻ, mà còn tập trung vào cách triển khai và quản lý quá trình đổi mới một cách hiệu quả.

The Innovator’s handbook 2024 sẽ là một tài liệu bổ ích và rất đáng đọc cho những doanh nghiệp, công ty cần sự đổi mới trong nền kinh tế hiện đại, thậm chí cả những cá nhân đang tìm hiểu và quan tâm đến sự đổi mới.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Agorize

Xem thêm

Combo 3 khóa học Data Analytics For Professionals

[Free download] Technology and innovation report 2023

45 tài liệu khoa học dữ liệu miễn phí trên LinkedIn