Datamarts là giải pháp phân tích tự phục vụ, cho phép người dùng lưu trữ và khám phá dữ liệu được tải trong cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn. Datamarts giúp thu hẹp khoảng cách giữa người dùng doanh nghiệp và CNTT.

Chức năng này cung cấp trải nghiệm đơn giản và không cần mã tùy chọn để nhập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau, trích xuất chuyển đổi và tải (ETL) dữ liệu bằng cách sử dụng Power Query, sau đó tải nó vào cơ sở dữ liệu Azure SQL được quản lý hoàn toàn và không cần điều chỉnh hoặc tối ưu hóa.

Sau khi dữ liệu được tải vào tập dữ liệu, bạn có thể xác định thêm các mối quan hệ và chính sách để phân tích. Datamarts tự động tạo tập dữ liệu hoặc mô hình ngữ nghĩa, có thể được sử dụng để tạo báo cáo và trang tổng quan Power BI. Bạn cũng có thể truy vấn một datamart bằng cách sử dụng điểm cuối T-SQL hoặc sử dụng trải nghiệm trực quan.

Datamarts

Datamarts có những lợi ích sau:

  • – Người dùng tự phục vụ có thể dễ dàng thực hiện phân tích cơ sở dữ liệu quan hệ mà không cần quản trị viên cơ sở dữ liệu
  • – Datamarts cung cấp quá trình nhập, chuẩn bị và khám phá dữ liệu end-to-end với SQL, bao gồm cả trải nghiệm không mã
  • – Cho phép xây dựng các mô hình và báo cáo ngữ nghĩa trong một trải nghiệm toàn diện

Các tính năng của Datamart:

  • – 100% dựa trên web, không yêu cầu phần mềm khác
  • – Trải nghiệm không có mã dẫn đến một kho dữ liệu được quản lý hoàn toàn
  • – Điều chỉnh hiệu suất tự động
  • – Trình chỉnh sửa truy vấn trực quan và SQL tích hợp để phân tích đặc biệt
  • – Hỗ trợ cho SQL và các công cụ khách phổ biến khác
  • – Tích hợp gốc với Power BI, Microsoft Office và các dịch vụ phân tích khác của Microsoft
  • – Bao gồm các dung lượng Power BI Premium và Premium cho mỗi người dùng

Mối liên hệ giữa Datamarts và Deployment pipelines

Datamarts được hỗ trợ trong các Deployment pipelines (đường ống triển khai). Sử dụng các đường ống triển khai, bạn có thể triển khai các bản cập nhật cho kho dữ liệu của mình trên một đường dẫn được chỉ định. Bạn cũng có thể sử dụng các quy tắc để kết nối với dữ liệu có liên quan trong từng giai đoạn của quy trình.

Deployment pipelines là gì?

Khi một tổ chức đi vào hoạt động, trước khi công bố bản báo cáo chính thức, họ cần phải có giai đoạn phát triển và kiểm tra nội dung để đảm bảo được nội dung công bố đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cách thông thường là tạo ra các không gian làm việc (workspace) để thực hiện từng công đoạn. Với số lượng dữ liệu nhỏ chúng ta có thể tự so sánh sự khác biệt giữa các không gian làm việc và đồng bộ chúng bằng cách thủ công.

Tuy nhiên, đối với các không gian làm việc có số lượng dữ liệu quá lớn thì việc này rất mất thời gian và dễ xảy ra nhầm lẫn. Việc này còn khó khăn hơn nữa khi chúng ta phải tự đồng bộ nhiều không gian làm việc với nhau.

Deployment pipelines ra đời để giải quyết vấn đề này. Tính năng này có thể tự động tạo không gian làm việc và tự động kiểm tra sự khác biệt giữa các không gian làm việc, nó nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Bạn có thể hiểu nôm na Pipeline là 1 quy trình cho ra sản phẩm và Deployment pipelines là việc triển khai quy trình đó.

Deployment pipelines cho phép người quản trị BI quản lí vòng đời của nội dung tổ chức. Nó là một tính năng hiệu quả và có thể tái sử dụng lại cho những người dùng trong doanh nghiệp có dùng Premium. Việc triển khai pipeline cho phép người sáng tạo phát triển và kiểm thử nội dung Power BI trước khi những nội dung này được sử dụng bởi người dùng cuối.

Các giai đoạn tạo một Deployment pipelines

Creating Pipeline

1. Development (Phát triển): Đây là giai đoạn dùng để thiết kế, xây dựng và tải lên nội dung mới với những người sáng tạo khác. Đây cũng là giai đoạn đầu tiên trong triển khai pipeline.

2. Test (Kiểm thử): Sau khi thực hiện các thay đổi cần thiết ở giai đoạn Phát triển, thì đây là giai đoạn để kiểm tra tính chính xác của nội dung. Dưới dây là 3 ví dụ mẫu để hiểu hơn về giai đoạn này:

– Chia sẻ nội dung với tester và reviewer.

– Tải và chạy thử nội dung với khối lượng dữ liệu lớn hơn.

– Kiểm tra ứng dụng ở vai trò là người dùng cuối.

3. Production (Sản xuất): Sau khi đã kiểm thử nội dung, giai đoạn Sản xuất chia sẻ phiên bản cuối cùng của nội dung với người dùng doanh nghiệp trong tổ chức.

Khi bạn triển khai từ một pipeline này đến một pipeline khác, nội dung được sao chép chỉ gồm các mục như Datasets, Reports, Dashboards.

Nguồn: Microsoft 

Xem thêm

Ra mắt bản xem trước của datamart trong Power BI

Lộ trình đạt chứng chỉ PL-300 MICROSOFT POWER BI DATA ANALYST

5 lý do bạn nên học Power BI nếu đã thành thạo Excel