Trong Python, từ khóa “def” được sử dụng để định nghĩa cho một hàm. Hàm là một khối mã có thể “tái sử dụng” để thực hiện một loạt các công việc cụ thể. Hàm def là một trong những công cụ quan trọng nhất trong Python, bởi những lợi ích sau:  

– Có thể “tái sử dụng” code cho các mục đích khác nhau, tránh việc viết lại code tương tự nhiều lần. 
– Hàm def cho phép người dùng chia nhỏ chương trình thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý và dễ hiểu hơn. 
– Hàm def giúp code dễ đọc hiểu hơn, đặc biệt là khi chương trình trở nên phức tạp. 
Hãy cùng UniTrain tìm hiểu cách sử dụng hàm def một cách chi tiết thông qua bài viết này nhé! 

2

Trong đó:  

– def: Từ khóa để định nghĩa hàm. 
– tên_hàm: Tên của hàm, tuân theo quy tắc đặt tên biến trong Python. 
– tham_số1, tham_số2, …: Danh sách các tham số (đối số) của hàm. 
– Mô tả ngắn gọn chức năng của hàm: Chuỗi ghi chú mô tả chức năng của hàm (không bắt buộc). 
– # Các câu lệnh trong hàm: Các câu lệnh Python được thực thi khi gọi hàm. 
– return giá_trị_trả_về: Câu lệnh trả về giá trị từ hàm (không bắt buộc). 

dụ 1:

3

Lưu ý: 

– Khi định nghĩa hàm, cần chú ý thụt lề cho các câu lệnh trong hàm. 
– Hàm có thể không có tham số hoặc có nhiều tham số. 
– Hàm có thể có hoặc không có giá trị trả về. 
– Có thể gọi hàm nhiều lần trong chương trình. 

dụ 2:

4
Xem thêm: 

Các hàm toán học trong thư viện Numpy

Vòng lặp (loop) trong Python

Các hàm Pandas thông dụng dành cho Data Analyst

Khóa học Xử lý và Trực quan hóa dữ liệu với Python 

 

Tags