Hôm nay, Unitrain sẽ chia sẻ đến mọi người Hướng dẫn quy trình đăng ký thi ACCA remote (Remote session exam) với từng bước chi tiết.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản myACCA

Truy cập website ACCAGlobal.com

Tại mục Students chọn Exams

Hướng Dẫn đăng Ký Thi Acca 1 

Chọn Book now và đăng nhập vào tài khoản ACCA của bạn

Hướng Dẫn đăng Ký Thi Acca 4

Bước 2: Chọn hình thức thi và môn thi

Chọn Add an exam

Hướng Dẫn đăng Ký Thi Acca 3

Chọn At home, sau đó lần lượt chọn kì thi (September 2021, December 2022, etc) và môn thi (Taxation, Corporate and Business Law, etc).

Hướng Dẫn Thi Acca 5

Sau đó chọn Add to your plan

Lưu ý:

  • – Đối với môn Taxation, cần chọn phiên bản luật thuế tại Choose a version
  • – Tại mục Select Exam Method, mục Home phải được chọn

Hướng Dẫn Thi Acca 7

Hướng Dẫn Thi Acca 6

Bước 3: Chọn thời gian thi và hoàn thành đăng ký

Chọn Confirm availability

Hướng Dẫn Thi Acca 8

Dành thời gian đọc qua tất cả các điều khoản và điều kiện để chắc chắn bạn sẵn sàng thực hiện bài thi từ xa. Sau đó tick chọn đồng ý với tất cả các điều khoản và chọn Agree and Proceed

Hướng Dẫn Thi Acca 9

Chọn bài thi của bạn

Hướng Dẫn Thi Acca 10

Dành thời gian đọc tất cả điều khoản và điều kiện sau đó tick chọn đồng ý với các điều khoản và chọn Next

Hướng Dẫn Thi Acca 11

Ngày thi sẽ được hiển thị trên lịch, chọn ngày thi mà bạn muốn đăng ký

Hướng Dẫn Thi Acca 12

Kế đến, lựa chọn giờ thi bạn muốn đăng ký

Hướng Dẫn Thi Acca 13

Kiểm tra lại thông tin bài thi của bạn, hiện tại bạn vẫn có thể thay đổi thông tin như ngày thi hay thời gian thi. Nếu tất cả đều ổn, chọn Confirm Booking.

Hướng Dẫn Thi Acca 14

Chọn Accept

Hướng Dẫn Thi Acca 15

Kiểm tra lại thông tin và chọn Confirm

Hướng Dẫn Thi Acca 16

Chọn Finish

Trong bước này có phần Run a system test, các bạn đừng chọn ở bước này. Nên đăng ký thi thành công và sẽ thử truy cập hệ thống test sau nhé.

Hướng Dẫn Thi Acca 17

Tick chọn I accept the terms and conditions of booking, sau đó chọn Complete Booking

Hướng Dẫn Thi Acca 18

Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc đăng ký thi ACCA từ xa!

ACCA sẽ gửi mail xác nhận đăng ký thi thành công cho bạn

Bạn có thể theo dõi từng thao tác chi tiết qua Video tại đây

Xem thêm

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Sinh Viên Học Lực Khá Có Thể Hoàn Thành Kỳ Thi ACCA Không?

Mẹo thi ACCA thành công – Phần 1: Giai đoạn lên kế hoạch và luyện tập

 

Tags