Hiện nay, các doanh nghiệp thu thập và lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ từ các ứng dụng, dịch vụ, cảm biến Internet of Things (IoT) và các nguồn khác qua nhiều năm. Và bạn có biết, khối lượng dữ liệu được thu thập tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc mỗi năm.

Nhưng việc khai thác dữ liệu luôn là thử thách và trở ngại đối với hầu hết doanh nghiệp. Giả sử, nếu dữ liệu không nhất quán có thể dẫn đến chi phí tích hợp cao. Hay chất lượng dữ liệu kém sẽ ảnh hưởng đến các mô hình AI mới. Các báo cáo lỗi thời khiến doanh nghiệp đưa ra những insights sai lệch. Tất cả vấn đề này là rào cản trong việc khai thác dữ liệu, cản trở sự đổi mới và trải nghiệm AI.

Thấu hiểu được các vấn đề của doanh nghiệp, Microsoft đã ra mắt Microsoft Fabric và Copilot trong Microsoft Power BI. Microsoft Fabric là một sản phẩm phân tích toàn diện, tập hợp tất cả dữ liệu của một tổ chức vào một nơi. Nó kết hợp các tính năng tốt nhất của Microsoft Power BI, Azure Synapse và Azure Data Factory thành một nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Các kỹ sư dữ liệu, chuyên gia kho dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu và doanh nghiệp có thể cộng tác trong Fabric để khai thác tối đa các dữ liệu.

Hơn nữa, Copilot trong Power BI kết hợp AI với dữ liệu để giúp người dùng khám phá và chia sẻ thông tin nhanh hơn. Bạn chỉ cần mô tả thông tin chi tiết hoặc đặt câu hỏi về dữ liệu, thì Copilot sẽ phân tích và đưa dữ liệu phù hợp vào báo cáo.

Microsoft Fabric có những gì?

Fabric cung cấp 6 trải nghiệm: Data Factory, Synapse Data Engineering, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Science, Synapse Real-Time Analytics,  Data Activator.

1. Data Factory

Với Data Factory in Fabric, các doanh nghiệp có thể hợp nhất các vùng dữ liệu hỗn hợp và đám mây của họ, đồng thời mở giá trị bằng cách trải nghiệm tích hợp dữ liệu với Microsoft Power Query. Tính năng này hiện đang trong bản xem trước.

2. Synapse Data Engineering 

Người dùng có thể sử dụng nền tảng Spark với trải nghiệm tính năng soạn thảo, giúp chuyển đổi dữ liệu ở quy mô lớn và dân chủ hóa dữ liệu thông qua lakehouse. Tính năng này hiện đang trong bản xem trước.

3. Synapse Data Warehouse 

Synapse Data Warehouse cung cấp hiệu suất và quy mô SQL hàng đầu trong ngành. Các chuyên gia kỹ thuật dữ liệu, kho dữ liệu và nhà phân tích BI có thể hoạt động trên một định dạng thống nhất. Tính năng này hiện đang trong bản xem trước.

4. Synapse Data Science

Các nhà khoa học dữ liệu có thể làm việc với các đối tác kỹ thuật dữ liệu và BI để xây dựng các mô hình AI về mặt tốc độ và quy mô. Tính năng này hiện đang trong bản xem trước.

5. Synapse Real-Time Analytics

Các doanh nghiệp có thể sử dụng Synapse Real-Time Analytics để khám phá dữ liệu và phân tích theo real-time trên khối lượng truyền dữ liệu lớn từ các ứng dụng, trang Web, thiết bị IoT,… với hiệu suất cao và thời gian nhanh. Tính năng này hiện đang trong bản xem trước.

6. Data Activator

Data Activator trong Fabric cho phép người dùng tạo một hệ thống giám sát các phân tích dữ liệu để nhắc nhở và thúc đẩy người dùng trong doanh nghiệp. Tính năng này đang ở chế độ xem trước riêng tư.

Với sự ra mắt của Fabric, người dùng Power BI Premium chỉ cần mở cài đặt Fabric trong cổng quản trị. Với mô hình dung lượng hợp nhất của Fabric, dung lượng Power BI Premium có thể được sử dụng cho tất cả loại dữ liệu. Người dùng Power BI Pro có thể truy cập chức năng này thông qua bản dùng thử dung lượng.

Ngoài việc cung cấp quyền truy cập vào 6 trải nghiệm trong Fabric, Microsoft cũng công bố một số tính năng chỉ dành cho Power BI Premium để biến đổi cách phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Giới thiệu Copilot trong Power BI 

Với Copilot trong Power BI, Microsoft đang tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn vào Power BI để giúp người dùng tăng năng suất hoàn thành công việc và tạo ra nhiều insights hơn từ dữ liệu. Người dùng chỉ cần mô tả hình ảnh và thông tin chi tiết mà bạn đang tìm kiếm thì Copilot sẽ giúp bạn thực hiện việc đó.

Lợi ích của Copilot là người dùng có thể tạo và điều chỉnh các báo cáo trong vài giây, tạo và chỉnh sửa phép tính DAX, tạo bản tóm tắt và đặt câu hỏi về dữ liệu.

Cách sử dụng Microsoft Fabric

1. Kích hoạt Fabric trong Power BI 

Người dùng Power BI có thể truy cập vào Fabric bằng cách mở cài đặt Fabric trong cổng quản trị Power BI. Để cho quản trị viên Power BI có thời gian chuẩn bị, Microsoft đã tắt khóa chuyển theo mặc định. Người dùng có thể chọn tham gia hoặc không tham gia Fabric thông qua cổng quản trị. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn mở Fabric cho người dùng hoặc nhóm cụ thể.

Screenshot of the Power BI Admin Portal, in the Tenant settings tab with the option to turn on or off the Microsoft Fabric Preview experience.

Screenshot of the Power BI Admin Portal, in the Tenant settings tab with the option to turn on or off the Microsoft Fabric Preview experience for specific groups within an organization.

Ngoài ra, nếu muốn dùng thử Fabric ở một hoặc nhiều dung lượng trước khi chính thức mở Fabric, thì bạn có thể mở Fabric cho các dung lượng cụ thể trong tab cài đặt dung lượng ở cổng quản trị. Cài đặt dung lượng này có thể được giới hạn cho những người dùng hoặc nhóm cụ thể.

Screenshot of the Power BI Admin Portal, in the Capacity settings tab with the option to turn on or off the Microsoft Fabric Preview experience for specific capacities within a tenant.

2. Nâng cấp dung lượng Power BI Premium 

Nếu quản trị viên đã mở Fabric thì tất cả các dung lượng Premium sẽ tự động được nâng cấp để hỗ trợ Fabric. Ngoài ra, quản trị viên có thể mở Fabric, cho phép mọi người có quyền truy cập vào dung lượng này để sử dụng trải nghiệm Fabric mới.

Screenshot of the Capacity Metrics app in Power BI monitoring how Fabric could impact capacity usage

3. Dung lượng Universal Fabric được dùng thử miễn phí trong 60 ngày

Nếu chưa có Power BI Premium, bạn có thể truy cập bản dùng thử Fabric miễn phí. Nếu quản trị viên mở bản dùng thử, thì bạn sẽ tự động được cấp dung lượng dùng thử Fabric khi bạn (1) tạo một mục yêu cầu dung lượng hoặc (2) chọn Start trial từ người quản lý tài khoản.

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Khóa học Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI

Free Download: Power Query for Power BI and Excel

Free Download: Power BI Data Modeling 

5 sai lầm cần tránh khi xây dựng báo cáo Power BI 

 

 

Tags