Kiểm toán viên và Kế toán viên muốn cung cấp dịch vụ Kế toán, Kiểm toán phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán và Kế toán theo quy định về pháp luật.

Một trong số các quy định đó là Kiểm toán viên, Kế toán viên phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài Chính cấp. Để được cấp chứng chỉ bởi Hội đồng thi Bộ Tài Chính, các đồng nghiệp phải tham gia kỳ thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề VACPA. Kỳ thi này mỗi năm chỉ tổ chức một lần, tập trung tại hai địa điểm là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA – Vietnam Association of Accountants and Auditors), là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam. Hội được Bộ Tài chính ủy nhiệm để tổ chức ôn thi để thi lấy chứng chỉ hành nghề Kế toán  và làm các thủ tục đăng ký ôn thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Hội đồng thi Bộ Tài chính.

Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề VACPA năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành giúp bạn bổ sung kiến thức kiểm toán cần thiết cũng như cho bạn cơ hội rèn luyện kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi thật.

Bộ tài liệu gồm 7 chuyên đề chính như sau:

Chuyên đề 1: Pháp luật về Luật Kinh tế và Luật Doanh nghiệp.
Chuyên đề 2: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao.
Chuyên đề 3: Thuế và quản lý thuế nâng cao.
Chuyên đề 4: Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.
Chuyên đề 5: Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao.
Chuyên đề 6: Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.
Chuyên đề 7: Ngoại ngữ (Tiếng anh).

Xem thêm

Tài liệu ôn tập VACPA 2017

2 Comments

Leave us a Reply