Một trong những yếu tố cốt lõi của Trực quan hóa dữ liệu là hiểu được “sức mạnh” của các biểu đồ và tính phù hợp của từng loại dữ liệu ứng với chúng.

Bản tài liệu sau sẽ cung cấp cho bạn những cách, mẹo nhỏ ứng với 10 trường hợp Trực quan hóa phổ biến nhất. Những loại biểu đồ, đồ thị, loại dữ liệu được “điểm danh” đến trong 12 trang giấy phía dưới:
– Indicator
– Line Chart
– Column Chart
– Bar Chart
– Pie Chart
– Area Chart
– Pivot Table
– Scatter Chart
– Scatter Map/Area Map
– Treemap

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

Khóa học Data Analytics for professionals