Data Cleaning là bước tiền đề, chuẩn bị cho khâu lập mô hình, phân tích dữ liệu. Đây là bước cực kỳ quan trọng, bởi nếu dữ liệu không được làm sạch, sẽ gây ảnh hưởng cho kết quả cuối cùng của Quy trình Phân tích dữ liệu.

Bản tài liệu dưới hướng dẫn nhân sự doanh nghiệp cách thực hiện Data Cleaning một cách chuyên nghiệp. Nội dung đi từ cơ bản đến nâng cao.

Một số nội dung chính:
Chap1: Rows and Columns: The Building Blocks of Data Cleaning
Chap2: Run Quick Data Checks
Chap3: Check Different Question Types
Chap4: Deal with Missing Data
Chap5: Handle Outlier Detection
Chap6: Tackle Conditional Questions

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

Khóa học Data Analytics for professionals