Đây là bộ tài liệu những kiến thức cơ bản về dữ liệu và phân tích cực kì uy tín từ Harvard. Bộ tài liệu đề cập đến những kiến thức cơ bản về Data như Data Analytics, Data Science, Data Literacy 101…

Một số nội dung chính:
– Data Science & Data Analytics: What’s the Difference
– Data Literacy 101: Familiarizing Yourself with the Data Landscape
– Building Your Data & Analytical Skill Set
– Which Data & Analytics Course Is Right for You?

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

Khóa học Data Analytics for professionals