Data Visualization được dịch là trực quan hóa dữ liệu, là cách biểu diễn dữ liệu dưới các hình ảnh, biểu đồ, bảng đồ trực quan. Từ đó, truyền tải thông tin đến người xem một cách sinh động hơn, dễ hiểu hơn. Nếu bạn muốn trang bị kiến thức nền tảng chắc chắn trong lĩnh vực Data Visualization để có thể phát triển cho công việc trong tương lai. UniTrain giới hiệu cho bạn tài liệu Data Visualization Principles, hướng dẫn các thủ thuật sử dụng công cụ trực quan dữ liệu rất phù hợp để bạn bắt đầu.

TẢI TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

Khóa học Data Analytics for professionals