Dữ liệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dùng đúng mục đích, mục đích ở đây có thể là giải quyết một vấn đề, một bài toán kinh doanh cho doanh nghiệp.  Và để làm được điều đó, dữ liệu phải được qua “bàn tay” của những nhân sự làm dữ liệu. Thông qua một quá trình phân tích dữ liệu, dữ liệu sẽ trở nên có ý nghĩa và được sử dụng để hỗ trợ đưa ra quyết định kinh doanh.

Trong tài liệu bên dưới, Glenn và Wayne đã đề cập đến một bản hướng dẫn thực hành, đối với Data Analysis và Data Mining, giúp nhân sự hiểu hơn về cách khai thác dữ liệu.

Một số nội dung chính:
– Describing Data
– Preparing Data Tables
– Understanding Relationships
– Identifying and Understanding Groups
– …

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

Khóa học Data Analytics for professionals