Bộ tài liệu đề cập đến việc sử dụng Python để tính xác suất, thống kê cho các bài toán của doanh nghiệp, cùng với một số phần mở rộng của Python. Bạn sẽ đọc cuốn sách này hiệu quả hơn nếu đã có nền tảng về Python từ trước và có ý định sử dụng Python mạnh mẽ, nâng cao hơn.

Một số nội dung quan trọng trong bài:
– Numpy
– Matplotlib
– Ipython
– Spicy
– Pandas
– Sumpy

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Combo Excel for Analysts

10 phím tắt và thủ thuật giúp tiết kiệm thời gian trong Excel

Lưu ngay những chức năng Excel mới nhất 2022

Sự khác biệt giữa COUNT và COUNTA trong Excel