Sparklines là một loại biểu đồ nhỏ trong Excel, có thể được dùng để biểu thị xu hướng dựa trên dữ liệu. Cách tạo Sparklines trong Excel chỉ với 4 bước vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn tạo Sparklines nhưng không hiển thị kết quả mong muốn (như hình dưới). Vậy, nguyên nhân từ đâu? Hãy cùng UniTrain tìm hiểu một số lí do khiến Sparklines không hiển thị và cách khắc phục nhé.

Overview of not showing sparklines

Nguyên nhân 1: Nâng cấp phiên bản Excel mới

Sparklines không hiển thị có thể là do phiên bản Excel cũ của bạn không hỗ trợ tính năng tạo biểu đồ nhỏ. Nếu như vậy, thì giải pháp duy nhất bạn có thể làm là cập nhật phiên bản Excel mới để hỗ trợ tạo Sparklines bằng cách:

Bước 1: Chọn File > Account.

Selecting Account from the File tab

Bước 2: Chọn Update Options > Update Now.

Clicking on Update Now

Nguyên nhân 2: Chọn phạm vi dữ liệu và vị trí tạo Sparklines không đúng

Một trong những lí do khiến Sparklines không hiển thị là do bạn chọn phạm vi dữ liệu khi mở cửa sổ Create Sparklines sai.

Cách khắc phục:

Bước 1: Chọn Insert>> Sparklines>> Line.

Inserting Sparklines from Insert ribbon

Bước 2: Cửa sổ Create Sparklines hiển thị, chọn phạm vi dữ liệu C5:F6$G$5 trong mục Location Range > chọn OK. 

Entering Data Range and Location Range

Sau đó, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi > chọn OK.

Excel Sparline is showing an error

Bước 3: Phạm vi dữ liệu C5:F6 sẽ được cố định trong mục Data Range > chọn OK. 

Entering Corrected Data Range

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu chọn phạm vi dữ liệu C5:F5 trong mục Data Range$G$5:$G$11 trong mục Location Range > chọn OK thì lỗi sẽ hiển thị.

Entering Data Range and Location Range

Một thông báo lỗi sẽ hiển thị (như hình dưới):

Excel Sparkline is showing an error

Bước 4: Trong mục Location Range, nhập lại $G$5 > chọn OK. 

Entering Corrected Location Range

Bước 5: Biểu đồ nhỏ sẽ hiển thị trong ô G5. Để tạo biểu đồcho các ô còn lại trong cột Line Sparkline, bạn kéo Fill Handle.

Applying the Fill Handle tool for creating the Line Sparkline column

Nguyên nhân 3: Xóa bỏ các ký tự dư thừa

Lí do tiếp theo khiến Sparklines không hiển thị là do có một số ký tự dư thừa hiển thị trong phạm vi dữ liệu.

Giả sử có tập dữ liệu chứa các ký tự dư thừa (như hình dưới):

Different kinds of unwanted characters

Hay mặc dù có dữ liệu khác nhau (như hình dưới) nhưng biểu đồ được tạo ra vẫn nằm ngang với giá trị là 0.

Having different data still the Sparkline is flat

Cách khắc phục: Xóa bỏ các ký tự dư thừa

Bước 1: Chọn Home > Editing > Find & Select > Replace.

Selecting Replace option

Bước 2: Cửa sổ Find & Replace sẽ hiển thị, nhập “,” trong mục Find what và giữ trống trong mục Replace with > Replace All. 

Editing the Find & Replace window

Sau đó, thông báo sẽ hiển thị. Hãy chọn OK.

Microsoft Excel message box

Bước 3: Số vẫn chưa được chuyển đổi thành số sau khi thay thế dấu phẩy. Do đó, bạn sẽ phải chuyển chúng thành số bằng cách chọn Smart Tags và chọn Convert to Number.

Converting to numbers after replacing the comma

Bước 4: Nhập C5:F5 trong mục Data Range$G$5 trong Location Range > chọn OK.

Inserting Sparklines

Xem thêm

Khóa học Advanced Excel for Professionals 

Hướng dẫn chèn Sparklines trong Excel 2010, 2013, 2016 

Cách tạo Sparklines cho nhiều phạm vi dữ liệu trong Excel

[Free Download] Microsoft Excel Advanced: Functions and Formulas

Free Download: Excel Shortcuts for Windows and Mac 

Tags