Gần đây, Microsoft đã ra mắt Python in Excel – một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ nhất để phân tích dữ liệu trong spreadsheets. Trong bài viết này, UniTrain sẽ chia sẻ cách Microsoft kết hợp hai trong số những tính năng mới thú vị nhất trong Excel để bạn có thể tạo các báo cáo phân tích một cách dễ dàng nhờ sự hỗ trợ Copilot cho Python in Excel.

thumbnail image 1 of blog post titled Introducing Copilot support for Python in Excel: Advanced Data Analysis Using Natural Language

Ngoài việc giúp bạn viết công thức, định dạng dữ liệu và phân tích dữ liệu, Copilot trong Excel sẽ giúp bạn phân tích và khám phá dữ liệu theo cách mới: viết mã Python. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn làm với dữ liệu và Copilot sẽ tạo và chèn mã Python đang hoạt động vào lưới Excel cho bạn.

Copilot trong Python in Excel

Copilot mang lại nhiều lợi ích cho người dùng khi làm việc với dữ liệu trong Excel bằng cách truy cập vào các phân tích dữ liệu nâng cao. Bạn có thể sử dụng Copilot như một công cụ nâng cao năng suất và làm nguồn cảm hứng sáng tạo. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Copilot và Python in Excel:

Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để phân tích dữ liệu với Python.

Chỉ cần mô tả phân tích bạn muốn thực hiện thì Copilot sẽ tạo và chèn mã Python. Ví dụ: bạn có thể nhập “Forecast sales for the next 4 quarters” và Copilot sẽ tạo một ô Python có mã và đưa ra dự báo.

thumbnail image 2 of blog post titled Introducing Copilot support for Python in Excel: Advanced Data Analysis Using Natural Language

Truy cập các thư viện và hình ảnh trực quan phổ biến.

Người dùng không cần thiết hiểu rõ về Python. Copilot sẽ giúp bạn tận dụng tính linh hoạt của Python cũng như các thư viện phổ biến chẳng hạn như pandas, matplotlib và scikit-learn, cùng một số thư viện khác. Bạn có thể sử dụng Copilot để thực hiện các phân tích nâng cao như dự báo, phân cụm, tối ưu hóa, mô hình nhân quả, kiểm tra thống kê, phân loại, lấy mẫu,… Bạn cũng có thể tạo nhiều biểu đồ khác nhau không có sẵn trong Excel, chẳng hạn như biểu đồ hình hộp, biểu đồ network và pairlots.

thumbnail image 3 of blog post titled Introducing Copilot support for Python in Excel: Advanced Data Analysis Using Natural Language

Tự động ghi nhớ các truy vấn

Sử dụng Copilot làm bảng điều khiển và hướng dẫn để thực hiện phân tích dữ liệu lặp lại nhiều lần. Copilot sẽ tự động ghi nhớ các bước truy vấn và kết quả trước đó, cho phép bạn tiếp tục cuộc trò chuyện với các phân tích bổ sung, câu hỏi khác và ý tưởng.

thumbnail image 4 of blog post titled Introducing Copilot support for Python in Excel: Advanced Data Analysis Using Natural Language

thumbnail image 5 of blog post titled Introducing Copilot support for Python in Excel: Advanced Data Analysis Using Natural Language

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Giới thiệu Python in Excel: Kết hợp hai công cụ hàng đầu để phân tích và trực quan hóa dữ liệu

Bí quyết tự học Python

Nâng cao kỹ năng học Python với Python Tricks

 

Tags