Hàm COUNT là một trong những công cụ vô cùng hữu ích trong Excel, giúp người dùng dễ dàng thống kê số lượng dữ liệu trong một phạm vi nhất định. Nhưng trên thực tế có 4 loại hàm COUNT khác nhau và nhiều người không biết phân biệt sự khác nhau giữa chúng.  

Hãy cùng UniTrain khám phá xem 4 loại hàm COUNT đó là gì và cách ứng dụng của chúng trong Excel nhé.

1. Hàm COUNT:

– Hãy bắt đầu với hàm cơ bản nhất: COUNT. Điều quan trọng mà bạn cần phải lưu ý đó là hàm này chỉ đếm các ô chứa số. Tất cả các ô khác sẽ bị bỏ qua (văn bản, ngày tháng, khoảng trống). 

= COUNT (range) 

Tổng hợp 4 loại hàm Count trong Excel

 

 2. Hàm COUNTA:

– Nếu bạn muốn đếm các ô có bất kỳ loại dữ liệu nào (và không chỉ số), chỉ cần thay thế COUNT bằng COUNTA. Điều này sẽ đếm tất cả các ô không trống (số, văn bản, ngày tháng). 

= COUNTA (range) 

Tổng hợp 4 loại hàm Count trong Excel

 

3. Hàm COUNTBLANK:

– Nếu bạn muốn làm ngược lại: chỉ đếm các ô trống thì sao? Nếu vậy, bạn nên sử dụng COUNTBLANK

= COUNTBLANK (range) 

Tổng hợp 4 loại hàm Count trong Excel

 

4. Hàm COUNTIF:

– Để có những cách đếm nâng cao hơn, bạn sẽ phải sử dụng COUNTIF. Về cơ bản đây là sự kết hợp giữa 2 hàm COUNT IF

= COUNTIF (range, condition) 

– Nó sẽ chỉ đếm các ô trong phạm vi nếu chúng đáp ứng điều kiện. Trong ví dụ dưới đây, nếu bạn chỉ muốn đếm các giá trị cao hơn 30, hãy sử dụng: 

= COUNT (B4:D6, “>30”) 

– Lưu ý: Bạn phải đặt dấu ngoặc kép trên điều kiện, nếu không nó sẽ không hoạt động.  

Tổng hợp 4 loại hàm Count trong Excel

Bạn có thể thấy rằng đối với một việc đơn giản như “đếm số ô trong một phạm vi”, bạn đã có rất nhiều tùy chọn để lựa chọn. Vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn hiểu sự khác biệt giữa tất cả các chức năng này để có thể áp dụng đúng cách nhé.