Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) là ngôn ngữ công thức mạnh mẽ được sử dụng trong Power BI. Hàm DAX cho phép người dùng tạo các phép tính và tổng hợp tùy chỉnh trong mô hình dữ liệu.

Trong bài viết dưới đây, UniTrain sẽ gợi ý Top 10 hàm DAX được sử dụng thông dụng trong phân tích Power BI và lý do nên sử dụng những hàm đó.

Hàm SUMX

Hàm SUMX được dùng để tính tổng một biểu thức trên một bảng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng SUMX để tính tổng doanh số cho một danh mục sản phẩm.

Hàm COUNTROWS

Hàm COUNTROWS được sử dụng để đếm số hàng trong một bảng. Hàm này có giá trị khi tính số lượng mục hoặc giá trị riêng biệt trong một cột. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm COUNTROWS để đếm số lượng khách hàng đã mua hàng.

Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE dùng để tính giá trị trung bình số học của một tập hợp các giá trị. Bạn có thể sử dụng hàm này để tính doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng hoặc thời gian trung bình dành cho một công việc nào đó.

Hàm MAX và MIN

Hàm MAX và MIN dùng để tìm giá trị tối đa và tối thiểu trong một cột, giúp người dùng dễ dàng xác định điểm dữ liệu cao nhất hoặc thấp nhất trong tập dữ liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng MAX để tìm doanh thu hàng tháng cao nhất.

Hàm FILTER 

Hàm FILTER cho phép người dùng tạo bảng mới hoặc lọc bảng hiện có dựa trên các tiêu chí đã chỉ định. Đây là một chức năng mạnh mẽ để lọc dữ liệu động, chẳng hạn như chọn phạm vi ngày hoặc sản phẩm cụ thể.

Hàm RELATED

Khi làm việc với các bảng có liên quan trong mô hình dữ liệu, hàm RELATED sẽ giúp bạn tìm các giá trị liên quan từ một bảng. Điều này rất cần thiết để xây dựng mối quan hệ giữa các bảng và tạo các cột hoặc thước đo được tính toán.

Hàm SWITCH

Hàm SWITCH là hàm điều kiện cho phép bạn xác định nhiều điều kiện và kết quả tương ứng. Hàm này hữu ích cho việc tạo logic và báo cáo tùy chỉnh. Ví dụ, bạn có thể sử dụng SWITCH để phân loại dữ liệu bán hàng thành các khu vực khác nhau.

Hàm SUMMARIZE

Hàm SUMMARIZE được sử dụng để tạo bảng tóm tắt hoặc danh sách các giá trị dựa trên các bảng hiện có. Hàm này hữu ích khi bạn muốn tạo chế độ xem hoặc báo cáo tùy chỉnh.

Hàm RANKX

Hàm RANKX chỉ định thứ hạng cho các giá trị trong một cột, dựa trên biểu thức được chỉ định. Chức năng này rất quan trọng khi bạn cần xác định thứ hạng của các mặt hàng, chẳng hạn như sản phẩm có doanh số cao nhất.

Hàm TOTALYTD

Hàm TOTALYTD là hàm về thời gian tính toán tổng tích lũy cho một biểu thức nhất định tính đến ngày hiện tại. Hàm này có giá trị để phân tích dữ liệu theo thời gian, chẳng hạn như doanh số bán hàng từ đầu năm đến nay (YTD).

Lý do bạn nên sử dụng các hàm DAX này trong phân tích Power BI

Tính toán tùy chỉnh:Hàm DAX cho phép bạn tạo các phép tính tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn

Tập hợp

Hàm DAX  trong Power BI cho phép người dùng thực hiện tổng hợp và tóm tắt dữ liệu, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất kinh doanh của bạn.

Phân tích động 

Các chức năng như FILTER và SWITCH giúp bạn tạo báo cáo và bảng chỉ số động cho phép người dùng khám phá dữ liệu một cách tương tác.

Tính toán theo thời gian

Các chức năng như TOTALYTD giúp phân tích dữ liệu theo thời gian dễ dàng hơn, điều này rất quan trọng đối với phân tích dựa trên thời gian.

Tạo mối quan hệ

Hàm DAX hỗ trợ làm việc với các bảng liên quan và xây dựng các mô hình dữ liệu phức tạp, đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được kết nối và sắp xếp chính xác.

Bằng cách tận dụng các chức năng DAX này trong phân tích Power BI, bạn có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của dữ liệu và tạo dashboard để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

Xem thêm

Khóa học Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI

Free Download: Power Query for Power BI and Excel

Free Download: Power BI Data Modeling 

5 sai lầm cần tránh khi xây dựng báo cáo Power BI 

Tags