VBA được sử dụng trong rất nhiều việc. Bạn có thể dùng VBA để tự động hoá bất cứ thứ gì từ những nhiệm vụ nhỏ hàng ngày đến quy trình báo cáo phức tạp với rất nhiều tập dữ liệu.

Dưới đây là 4 ứng dụng chính nổi bật của VBA.

Ứng dụng vào công việc với dữ liệu

Những phân việc với dữ liệu bao gồm nhiệm vụ hàng ngày trong Excel dùng để làm sạch và định dạng lại dữ liệu.

Nhiệm vụ với bảng tính

Bạn cũng có thể tự động hoá các nhiệm vụ từ trang tính tới sổ tính. Chúng bao gồm việc liệt kê các trang tính, tạo mục lục, ẩn những trang tính đặc biệt,…

Picture1

Nhiệm vụ với Pivot Table

Pivot Table là một công cụ rất hữu ích trong Excel. Bạn có thể tự động hoá các công việc tạo, định dạng, cập nhật và lưu trữ chỉ với những thao tác nhỏ trong Pivot Table sử dụng VBA macro.

>> Xem thêm Khoá học Ứng dụng VBA trong Excel

Tự động hoá quy trình

Bạn cũng có thể tự động hoá những quy trình phức tạp với macro và VBA. Chúng bao gồm ntạo hệ thống, cập nhật, chỉnh sửa nhiều tệp Excel khác nhau. Ví dụ như quy trình dự báo và tính toán ngân sách.

UniTrain lược dịch

Nguồn: Excel Campus

Xem thêm

5 ví dụ về Macro Excel sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Excel Automation – Combo 3 khóa học kỹ năng Excel tự động hóa