Dashboard là một giao diện số trực quan được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu với nhiều biểu đồ động, thay đổi theo các thông số đầu vào giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian làm việc và trình bày các báo cáo.

Phần lớn người đi làm vẫn sử dụng Excel để xử lý dữ liệu và phân tích báo cáo mặc dù ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đã xây dựng và phát triển những hệ thống phần mềm kế toán và quản trị rất tốt. Chính vì vậy, việc sử dụng thành thạo các kỹ năng tạo và trình bày Dashboard trong Excel trở nên ngày càng quan trọng cho người làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Phân tích, Quản lý Nhân sự khi phải thường xuyên làm việc với các báo cáo phân tích, nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và nhà quản trị.

Do đó, để tối ưu hóa năng suất làm việc và linh hoạt trong việc phân tích thông tin, chúng ta cần hoàn hiện các kỹ năng Excel chuyên nghiệp, đặc biệt là Dashboard do những ưu điểm sau:

– Trực quan và sinh độngvì chủ yếu bao gồm các biểu đồ, đồ thị và hình ảnh.

– Giảm áp lực cho người dùng khi đọc vì báo cáo chỉ tóm gọn trong một màn hình hoặc một trang giấy.

– Trình bày thông tin mang tính hỗ trợ đưa ra hành động, quyết định.

– Linh hoạt, dễ dàng cho phép người dùng tương tácđể lựa chọn các phương án hoặc chỉ tiêu khác nhau từ tổng quan đến chi tiết một cách nhanh chóng và kịp thời cho việc đưa ra quyết định.

– Tiết kiệm thời gian lập và trình bày báo cáovì tính tự động hóa của báo cáo.

Minh họa ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 

 

Xem thêm

Free download Dashboard Performance KPI & Timeline

Ứng dụng VBA trong Excel là gì?

Khóa học Ứng dụng Dashboard trong Excel

Khóa học Excel for Professionals

 

Leave us a Reply