Tài liệu cung cấp cái nhìn toàn cảnh về ngành công nghiệp bán lẻ, xu hướng của ngành bán lẻ trong thời điểm hiện tại và tiềm năng phát triển của ngành trong tương lai.

Download tài liệu chi tiết:

Xem thêm 

Download tài liệu Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo PwC

Sổ tay thuế Việt Nam 2019