Collect, combine, and transform data using power query in Excel and power BI phù hợp cho các nhà phát triển SQL Server, dịch vụ phân tích Azure, những ai đang muốn tăng tốc độ phát triển của ETL và những người dùng Microsoft.
Tài liệu gồm 14 chương, nội dung đi từ những vấn đề chung, đơn giản cho đến những tình huống nâng cao, phức tạp. Trong tài liệu, người đọc sẽ được giải quyết các thách thức dữ liệu thực tế bằng Power Query. Collect, combine, and transform data using power query in Excel and power BI cung cấp những bài tập, case vận dụng, để giúp các bạn có thể ứng dụng nhanh hơn những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Gil Raviv
Xem thêm