Cơn sốt tiền điện tử đã làm tiền đề cho NFT trở thành xu hướng đầu tư mới nhất. Trong những năm qua, thị trường tiền điện tử đã có những biến động đáng kể. Từ cuối năm 2021, đầu năm 2020 tiền điện tử có dấu hiệu đi xuống ở mức độ cao, đã dội một gáo nước lạnh vào thị trường NFT. “DIGITAL ASSETS: NON – FUNGIBLE TOKENS” như một bài báo cáo chứng minh các quan điểm của ngành vệ hệ sinh thái NFT vẫn còn rộng lớn và đa dạng như thế nào.

Tài liệu gồm:

Phần 1: Các thuật ngữ trong ngành

Phần 2: Các trường hợp sử dụng NFT, cơ hội và rủi ro

Phần 3: Các nguyên tắc pháp lý và quy định với Token

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: UK Finance

Xem thêm

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?

Hóa đơn điện tử tiên phong công nghệ Blockchain

Tương lai của chuyển đổi kỹ thuật số và các xu hướng hiện tại