“PwC’s Federal Budget 2022-23 Insights at a glance” bao gồm các sáng kiến ​​quan trọng nhằm giải quyết các động lực cơ cấu của lạm phát – năng lượng, nhà ở và lực lượng lao động. Những thông tin nổi bật trong báo cáo gồm:

– Điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều thách thức.

– Tăng trưởng sẽ chậm lại, lạm phát sẽ duy trì trên biên độ RBA trong một thời gian, tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất sẽ tăng.

– Thâm hụt trong năm tài chính 22-23 được dự báo là 38 tỷ USD với nợ ròng là 23% GDP.

XEM THÊM BÁO CÁO TẠI ĐÂY

Nguồn: PwC

Xem thêm

[Cơ hội nghề nghiệp] KPMG Internship Recruitment Program 2023

[Cơ hội nghề nghiệp] EY Internship Program 2023

 

 

Tags