Hầu hết người dùng Excel chưa thực sự dùng hết những công dụng, chưa khai thác được hết các tiềm năng của Microsoft Excel. Trong số các tiện ích của Excel, Pivot Table là một tiện ích phong phú nhất nhưng cũng là tiện ích ít được sử dụng nhất.
Microsoft Excel 2019 Pivot Table data crunching cung cấp cho người đọc thông tin, công dụng các thao tác với Pivot Table. Hai chương đầu tiên của tài liệu giúp người đọc tạo các Pivot Table cơ bản, tăng năng suất làm việc, tạo báo cáo trong vài phút. 7 chương tiếp, người đọc có thể xuất các Pivot Table phức tạp với khả năng xem chi tiết và các biểu đồ đi kèm. Cuối tài liệu, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống Pivot Table tổng hợp tự động.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Bill Jelen and Micheal Alexander

Xem thêm

Tags