Biến Python là một vị trí bộ nhớ dành riêng để lưu trữ các giá trị. Nói cách khác, một biến trong chương trình python cung cấp dữ liệu cho máy tính để xử lý. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và sử dụng một biến trong Python

Cách khai báo và sử dụng một biến

Hãy xem một ví dụ. Chúng ta sẽ định nghĩa biến trong Python và khai báo là “a” và in ra.

Unitrain1

Khai báo lại một biến

Bạn có thể khai báo lại các biến Python ngay sau khi bạn đã khai báo một lần.

Ở đây chúng ta có Python khai báo biến được khởi tạo thành f = 0.

Sau đó, gán lại biến f thành giá trị “guru99”

Unitrain2

 

Ví dụ 1

Unitrain4

Ví dụ 2

Unitrain5

UniTrain lược dịch

Xem thêm

[Download tài liệu] How to code in Python

Mách bạn 6 tài liệu Python nâng cao chất lượng

[Download tài liệu] Learn Python in 7 Days