Đào Thị Minh, CMA

Cô Đào Thị Minh hiện là Project Controller tại Jotun Paints Vietnam, phụ trách giám sát hiệu quả nguồn vốn của doanh nghiệp, thực hiện các đánh giá và giải pháp ngăn chặn rủi ro.

Bằng cấp, chứng chỉ và hiệp hội chuyên môn:

  • – Kế toán quản trị Hoa Kỳ (CMA)

Vị trí từng nắm giữ:

  • – Project Controller – Jotun Paints Vietnam
  • – Costing accountant – Jotun Paints Vietnam
  • – Costing and Inventory cum Fixed assets, payables accountant – Bayer Vietnam

Cô Minh có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và quản lý dữ liệu trong Excel bằng các công cụ hiện đại nhất của Excel như Power Query, Power Pivot… Cô đã xây dựng nhiều hệ thống form nhập liệu, và quản lý dữ liệu lớn, cho nhiều hệ thống báo cáo, tự động hóa hệ thống theo dõi và tính toán giá vốn hàng bán phức tạp hàng tháng.

Với đam mê về mảng dữ liệu, Cô Minh không ngừng phát triển kỹ năng về Excel, Power Query, Power BI,.. Cô luôn hướng tới việc nâng cao năng suất công việc thông qua các ứng dụng vào các báo cáo quản trị.

 

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Project Controller <br> Jotun Paints Vietnam