Lê Quân

Thầy Quân hiện đang giữ chức vụ Assistant Manager – Business Intelligence tại Shopee, trước đó thầy từng giữ chức vụ AntiFraud Data Supervisor tại Home Credit, phụ trách phát triển, triển khai và duy trì Hệ thống cảnh báo gian lận, hợp tác chặt chẽ với với phòng ban về dữ liệu, quản lý rủi ro và các bên liên quan để xác định rủi ro của các sản phẩm và quy trình mới; xây dựng các chiến lược phù hợp để bảo vệ danh mục đầu tư và khách hàng.

Thầy Quân có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu, với vai trò Data Supervisor, thầy Quân phát triển và tự động hóa báo cáo Dashboard; giám sát toàn bộ danh mục đầu tư để phát hiện gian lận, các trục trặc của hệ thống và đề xuất các cải tiến. Thầy tập trung vào tự động hóa và tối ưu hóa các công cụ để giúp Quản trị viên tự động hóa; tối ưu hóa quy trình làm việc thông thường bằng cách sử dụng lợi thế của công nghệ; xây dựng AntiFraud Datamart.

Trước đó, thầy Quân từng giữ chức vụ Senior Data Scientist, phụ trách xây dựng mô hình Deep Learning và Face Recognition – nhận dạng khuôn mặt, hệ thống Fraud Alert, xây dựng các báo cáo phân tích Adhoc và trực quan hóa dữ liệu. Thầy có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình Python vào việc xây dựng mô hình tự động hoá, tối ưu về mặt thời gian nhằm mang lại hiệu suất tối đa.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Assistant Manager - Business Intelligence <br> Shopee