Ngô Thanh Thủy, FCCA, CPA Australia, VACPA

Cô Ngô Thanh Thủy hiện là Phó Giám đốc Công ty Cathay Life Việt Nam với hơn 22 năm kinh nghiệm về kế toán, tài chính trong lĩnh vực sản xuất, nhà hàng – khách sạn, chứng khoán và bảo hiểm tại nhiều công ty đa quốc gia. Cô có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế (IFRS), các quy định của thị trường chứng khoán và bảo hiểm tại Việt Nam. Một số vị trí từng nắm giữ:

  • – Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận tài chính kế toán tại Cathay Life Insurance.
  • – Phó Giám đốc Mirae Asset Wealth Management Securities.
  • – Trưởng Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty Chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam

Cô Thủy là hội viên kỳ cựu của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Hội viên CPA Úc (CPA Australia), đồng thời sở hữu nhiều chứng chỉ khác như: chứng chỉ kiểm toán viên công chứng của Bộ Tài chính (VACPA), Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ của Ủy ban Chứng khoán, Chứng chỉ hành nghề Thuế…

Với kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tài chính kế toán và thị trường vốn, cô luôn mang đến cho học viên nhiều chia sẻ thực tế thú vị và sinh động trong quá trình giảng dạy.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Deputy Director <br/> Cathay Life Việt Nam