Ngô Thị Yến Trang, MBA, MA

Cô Trang hiện đang là Trưởng phòng Chuyển đổi kinh doanh Cấp cao tại Guardian, làm việc trực tiếp với Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính để thúc đẩy dự án tự động hóa và quy trình hoạt động liên phòng ban trong Doanh nghiệp. Trước đó cô từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Cấp cao tại Diag; Trưởng phòng Tài chính tại Hoàn Mỹ và Trưởng nhóm tư vấn Mua bán và Sát nhập doanh nghiệp và kiểm toán tại EY.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Vận hành các doanh nghiệp từ giai đoạn Khởi nghiệp, Hòa vốn đến Trưởng thành, cô Trang có nhiều kinh nghiệm trong việc tự động hóa các công việc của phòng Kế toán và Tài chính cho các công ty Đa quốc gia và công ty Khởi nghiệp các quy trình lên báo cáo và quy trình bán hàng, mua hàng; thiết lập báo cáo Power BI để đo lường KPI cho các phòng ban như Bán hàng, Phát triển Bất động sản, Y tế, Vận hành và Tài chính; phản ánh tất cả dữ liệu tài chính và hoạt động tới Mô hình Tài chính và làm việc trực tiếp với Giám đốc điều hành để có các kế hoạch hành động tương ứng.

Ngoài ra, cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm định Tài chính (“M&A”) với tư cách là cố vấn và trưởng nhóm của Bên mua trong lĩnh vực xăng dầu, bất động sản và sản xuất tại Việt Nam và nông nghiệp ở Campuchia, trong đó quy mô thương vụ dao động từ 20 đô la Mỹ triệu đến 180 triệu đô la Mỹ với các nhà đầu tư đa dạng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Business Transformation Senior Manager <br> Guardian