Nguyễn Hữu Văn, ACCA

Thầy Nguyễn Hữu Văn hiện là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), hiện đang giữ vị trí Chuyên viên phân tích tài chính cấp cao tại Johnson & Johnson Việt Nam và đã từng là Kiểm soát viên tài chính tại Công ty DHL Express Việt Nam. Thầy Văn có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, kiểm toán, kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ, từng giữ vị trí trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty Deloitte Việt Nam.

Với vai trò là Kiểm soát viên tài chính tại DHL Express Việt Nam, thầy đã tham mưu tài chính, xây dựng kế hoạch chiến lược, hỗ trợ các vấn đề về báo cáo tài chinh và thuế, bên cạnh đó tham gia đánh giá quy trình, mô hình hoạt động cho doanh nghiệp. Trước đó là Trưởng nhóm kiểm toán, thầy từng tham gia và đảm nhiệm nhiều dự án soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính theo IFRS và VAS, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, triển khai các chương trình kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thầy Hữu Văn có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và quốc tế, phối hợp hoạch định các chiến lược dài hạn, lập và kiểm soát dự báo, ngân sách, quản lý dòng tiền và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị hiện đại.

Với kinh nghiệm thực tiễn về các quy định và hệ thống thuế Việt Nam và các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán trong nhiều ngành nghề khác nhau, lớp học của thầy Hữu Văn luôn đem lại nhiều kiến thức thực tế bổ ích cho học viên.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Chuyên viên phân tích tài chính cấp cao <br> Johnson and Johnson Việt Nam