Nguyễn Minh Trang

Cô Nguyễn Minh Trang hiện đang là Business Analytics Manager – Trưởng phòng Phân tích dữ liệu kinh doanh tại ngân hàng UOB Vietnam. Cô từng đảm nhận vị trí chuyên viên cao cấp phân tích dữ liệu TT Chiến lược & Giải pháp ngân hàng số thuộc ngân hàng VIB và trước đó là kiểm toán viên tại công ty EY Viêt Nam.

Cô từng tham gia triển khai các dự án xây dựng báo cáo phân tích cho mảng tài chính, KPI kinh doanh, ngân hàng số và đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu phân tích và đưa ra chiến lược phát triển cho từng mảng.

Với niềm đam mê trong việc khai thác và phân tích dữ liệu, cô không ngừng trau dồi, phát triển kỹ năng về Excel, ngôn ngữ truy vấn và các ứng dụng BI. Cô luôn áp dụng các kỹ năng vào công việc nhằm đưa ra được các thông tin chuyên sâu nhằm hỗ trợ các quyết định kinh doanh chiến lược của ngân hàng.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Business Analytics Manager <br> UOB Vietnam