Nguyễn Thị Duyên Thơ, CPA Australia, CIA

Cô Thơ hiện đang giữ vị trí Senior Manager Insurance Advisory tại EY Việt Nam với trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các định chế tài chính bao gồm các ngân hàng và công ty bảo hiểm tại Việt Nam. Trước đó cô Thơ từng giữ chức vụ Regional Internal Audit Manager tại Manulife Việt Nam và Senior Banking Advisory tại EY Việt Nam.

Cô Thơ có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm giảng dạy trong các lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp, tư vấn chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình,..

Bên cạnh đó, cô có kinh nghiệm nhiều năm đào tạo về Business Strategy & Leadership và Corporate Governance & Ethics theo chương trình CPA Australia. Cô Thơ là Hội viên của CPA Australia – Member of Certified Public Accountant by the CPA Australia và CIA – Member of Certified Internal Auditor by the International Internal Auditor.

 

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Senior Manager <br/> EY