Nguyễn Trịnh Minh Khoa, CMA

Thầy Khoa hiện đang là Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu kinh doanh tại FrieslandCampina Vietnam. Trước đó thầy Khoa cũng từng đảm nhiệm các vị trí như Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính tại Yeah1 Group, Kế Toán Quản Trị tại Gỗ An Cường. Trong quá trình làm việc, thầy đã tham gia các dự án tư vấn triển khai ERP và xây dựng báo cáo quản trị trên Power BI.

Thầy Khoa có kiến thức chuyên môn tốt và kinh nghiệm làm việc trong cả 2 lĩnh vực dữ liệu và tài chính, đặc biệt là trong việc thiết kế, quản lý dữ liệu tài chính của các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, FMCG. Bên cạnh các kinh nghiệm trên, thầy Khoa còn thành thạo các ngôn ngữ truy vấn dữ liệu như SQL, DAX, ứng dụng Power BI và các công cụ ngôn ngữ phục vụ việc tự động hóa như PowerApps, Python. Hiện tại, bên cạnh chứng chỉ chuyên ngành Kế toán Quản trị (CMA) được cấp bởi Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ, thầy còn đạt được các chứng nhận của Microsoft về phân tích dữ liệu (Microsoft Certified: Data Analyst Associate) và thiết kế ứng dụng trên Power Platform (Power Platform App Maker).

Thông tin Giảng viên