Phạm Hữu Nghĩa

Thầy Nghĩa hiện là Trưởng nhóm kiểm toán và Dịch vụ tài chính (Senior Financial Services) tại EY Việt Nam, cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét và tư vấn cho các tổ chức tài chính và ngân hàng trong và ngoài nước.

Thầy Nghĩa có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, đặc biệt là cung cấp dịch vụ kiểm toán các định chế tài chính như: ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư…  Với vai trò Trưởng nhóm kiểm toán, thầy Nghĩa đảm nhiệm công tác hoạch định chương trình kiểm toán, xem xét các khoản mục quan trọng, đánh giá thủ tục kiểm toán.

Bên cạnh đó, thầy cũng đã đảm nhiệm các dự án tư vấn về xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng (Credit Risk Modelling) theo chuẩn mực IFRS 9 cho nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Thầy cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ như VBA, Python vào việc tự động hoá các công việc đơn giản thủ công, mang tính chất tổng hợp hay lặp lại để tối ưu về mặt thời gian nhằm mang lại hiệu suất tối đa khi thực hiện công việc kiểm toán cũng như tư vấn.

Trong qua trình công tác tại EY, thầy Nghĩa đã nhận được EY Badge Artificial intelligence – Silver liên quan đến việc áp dụng Machine Learning.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Senior Financial Services <br>EY