Cô Phạm Khánh Tâm, ACCA, CMA, CPA

Cô Phạm Khánh Tâm có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng và tư vấn tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY); quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ tại các tập đoàn đa ngành nghề. Cô là hội viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), đồng thời sở hữu chứng chỉ Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (CMA), Kiểm toán viên Việt Nam (CPA).

Cô hiện đang giữ vị trí Senior Finance Manager tại Truman Holdings JSC, từng giữ vị trí Financial Controller tại Kusto Cement Holdings và Chủ nhiệm Kiểm toán (Audit Manager) tại EY.

Trong vai trò Senior Finance Manager, cô chịu trách nhiệm lập ngân sách và dự báo tài chính, xem xét và phê duyệt các khoản thu chi, phân tích tài chính và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện tình hình tài chính của công ty. Quản lý và tư vấn cho bộ phận tài chính, kế toán các chính sách và thủ tục kế toán, xem xét và đưa ra khuyến nghị và cập nhật hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và các công ty thành viên. Trước đó với vai trò là Financial Controller, cô đã từng tham gia vào các dự án tái cấu trúc của công ty và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến các phòng ban (nhân sự, kế toán, tài chính…).

Trong vai trò là Chủ nhiệm kiểm toán của EY, cô đã đảm nhiệm công tác hoạch định chương trình kiểm toán, đánh giá rủi ro kiểm toán, quản lý và giám sát việc thực hiện các thủ tục kiểm toán theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Việt Nam (VAS). Trong thời gian làm việc tại EY, cô đã tham gia nhiều dự án kiểm toán nội bộ, thiết lập hệ thống chấm điểm tín dụng và đánh giá chất lượng tài sản cho các ngân hàng…

Với phong cách chuyên nghiệp trong công việc cùng với kinh nghiệm thực tiễn phong phú và kiến thức chuyên môn tốt, cô Tâm luôn mang đến cho học viên nhiều kiến thức thực tế bổ ích và cũng như chia sẻ kinh nghiệm học và thi đạt kết quả cao nhất.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Senior Finance Manager <br> Truman Holdings JSC