Phạm Thi Thu Hà, CIA, MBA

Cô Phạm Thị Thu Hà có 22 năm kinh nghiệm về kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và hiện đang là Phó chủ tịch, Giám đốc bộ phận quản trị rủi ro hoạt động tại công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam.
Cô là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Solvay Business School, Université Libre De Bruxelles, đồng thời sở hữu Chứng chỉ kiểm toán nội bộ công chứng (CIA) và là một trong những hội viên đầu tiên của Hiệp hội Kiểm toán nội bộ IIA (Mỹ) tại Việt Nam.
Cô Hà có kinh nghiệm dày dặn từng nắm giũ các vị trí Giám đốc bộ phận quản trị rủi ro hoạt động, Giám đốc bộ phận Kiểm toán toán nội bộ tại Prudential Việt Nam và Chủ nhiệm kiểm toán tại các công ty kiểm toán lớn (EY, PWC). Trong vai trò lãnh đạo ở các vị trí này, cô Hà thực hiện chỉ đạo và lên kế hoạch nhiều dự án kiểm toán, thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn ngăn ngừa và phát hiện rủi ro gian lận, rủi ro hoạt động, kiểm soát tuân thủ… cho các nhiều doanh nghiệp trong ngành sản xuất, dịch vụ, tài chính ngân hàng và bảo hiểm.
Cô từng tham gia rất nhiều chương trình công tác, hội thảo và đào tạo tại nhiều quốc gia như Anh, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Phó chủ tịch, Giám đốc rủi ro <br/> Prudential Việt Nam