Thái Thanh Bình

Thầy Bình hiện đang giữ vị trí trưởng nhóm phân tích và hoạch định tài chính – phân vùng BĐS nghỉ dưỡng (Head of HOS team – FP&A) của tập đoàn đầu tư bất động sản Novaland. Trước đó, thầy từng đảm nhiệm chức vụ là trưởng nhóm kiểm toán và dịch vụ tài chính (Senior Auditing Service) tại Deloitte Việt Nam với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán các các mảng: sản xuất, năng lượng, logistic, trading…

Thầy đã từng tham gia công việc liên quan tư vấn cải thiện quy trình và triển khai ứng dụng tự động hóa báo cáo quản trị bằng việc kết hợp với Power BI, thiết lập model tài chính với phần mềm Jedox nhằm tăng tính chuẩn hóa dữ liệu và khả năng xử lý dữ liệu từ các phòng ban Sales, Opex và Capex.

Trước đó với vai trò là trưởng nhóm kiểm toán tại Deloitte, thầy đảm nhiệm các dự án kiểm toán và soát xét ở nhiều lĩnh vực với các công việc: tư vấn quy trình kiểm soát nội bộ, lập báo cáo hợp nhất các công ty niêm yết, thực hiện triển khai phân tích và đánh giá rủi ro về cấu trúc quản lý tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Financial Planning and Analysis <br> Novaland