Trần Thị Phương Trang

Cô Trang có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chuyển giá – Transfer Pricing và Thuế. Cô hiện đang giữ vị trí Transfer Pricing Senior Manager tại Mazars Vietnam, và đã từng là Senior Transfer Pricing Consultant tại Deloitte Vietnam.

Giữ vị trí Transfer Pricing Senior Manager, cô chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong các ngành nghề đa dạng như công nghệ thông tin, dược phẩm, xuất khẩu, phân phối, bất động sản, bán lẻ,… về các dịch vụ soát xét sức khỏe thuế (tax health check), lập kế hoạch Transfer Pricing, tư vấn Thuế, hỗ trợ xử lý các chất vấn của cán bộ thuế và chuẩn bị thư giải trình trong quá trình thanh tra thuế.

Trước đó với vai trò Senior Transfer Pricing Consultant tại Deloitte Vietnam, cô đảm nhiệm xem xét và chuẩn bị các tài liệu Transfer Pricing, TP Form, TP reprots cho các khách hàng doanh nghiệp trong các ngành khác nhau (dịch vụ dầu khí, nông nghiệp, ô tô,…).

Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn về dịch vụ Transfer Pricng và tư vấn thuế Việt Nam, các lớp học của cô Trang luôn đem lại nhiều kiến thức thực tế bổ ích cho học viên.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Transfer Pricing Senior Manager <br> Mazars Vietnam