Trang Thanh Toàn

Thầy Toàn hiện đang giữ chức vụ Business Intelligence Leader tại Home Credit, phụ trách quản lý team BI của phòng tài chính, cung cấp các giải pháp về tự động hóa cũng như trực quan hóa dữ liệu liên quan đến kế toán, tài chính và nguồn vốn.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BI nói riêng và data nói chung, thầy có kinh nghiệm trong việc thu thập và phân tích các chỉ số báo cáo, nâng cao phương pháp tiếp cận chiến dịch để cải thiện quy trình làm việc, xây dựng báo cáo Dashboard trực quan hóa để theo dõi KPI trong hoạt động kinh doanh, thực hiện các phân tích về hành vi của khách hàng và quy trình hoạt động, tự động hạch toán, đối soát giữa các hệ thống, xây dựng data pipeline và xây dựng các triggers cảnh báo các chỉ sổ tài chính,…

Với đam mê về mảng dữ liệu và phân tích dữ liệu, thầy Toàn mong muốn chia sẻ các kiến thức cũng như kinh nghiệm cho mọi người, nhằm giúp mọi người đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Business Intelligence Leader <br>Home Credit