Văn Thảo Huyền, ACCA

Cô Huyền là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA, hiện đang giữ vị trí Trưởng nhóm dịch vụ mua bán và sáp nhập tại Công ty Ernst & Young Việt Nam. Cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính ngân hàng, M&A, từng giữ vị trí trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty Deloitte Việt Nam, Financial Planning and Analysis Officer tại Ngân hàng Citibank Việt Nam.

Cô Huyền có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và quốc tế, phối hợp hoạch định các chiến lược dài hạn, lập và kiểm soát dự báo, ngân sách, quản lý dòng tiền và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị hiện đại.

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán trong nhiều ngành nghề khác nhau, lớp học của cô Huyền luôn đem lại nhiều kiến thức thực tế bổ ích cho học viên.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Trưởng nhóm dịch vụ mua bán và sáp nhập<br/>EY