CÁC DỊCH VỤ CỦA UNITRAIN

THIẾT KẾ FILES NHẬP LIỆU

Tư vấn & thiết kế các bảng biểu, file Excel nhập liệu chuyên nghiệp, giúp người dùng giảm sai sót khi nhập liệu và quản lý cơ sở dữ liệu chuẩn.

LẬP BÁO CÁO DASHBOARD

Xây dựng báo cáo Dashboard, trực quan hóa thông tin giúp người dùng dễ dàng kiểm soát số liệu và phân tích bằng các tương tác tùy chỉnh, hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả.

LIÊN HỆ VỚI UNITRAIN

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Nhận đăng ký dịch vụ

Khảo sát yêu cầu thiết kế

Thiết kế và bàn giao file Excel