Hàm XLOOKUP rất được mong đợi của Excel đã chính thức có sẵn cho tất cả người dùng trên Windows, Mac và Excel trên web. XLOOKUP là sự kế thừa của hàm VLOOKUP mang tính biểu tượng, là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel. Trước đó, Microsoft đã phát hành XLOOKUP cho Office Insiders và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về tính năng này.
 
Xlookup được đặt tên dựa theo khả năng của nó – X – khả năng tìm kiếm theo cả chiều ngang và dọc. Điều này có nghĩa là XLOOKUP sẽ đồng thời thay thế VLOOKUP và HLOOKUP!
 
Cú pháp: =XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array)
 
Dưới đây là những hạn chế của VLOOKUP mà XLOOKUP đã vượt qua:
  • – Mặc định tìm kiếm của VLOOKUP là xấp xỉ
  • – Không hỗ trợ thao tác thêm/xóa cột
  • – Không thể tìm kiếm sang trái
  • – Không thể tìm kiếm giá trị theo trình tự ngược lại
  • – Không thể tìm kiếm giá trị lớn hơn kế tiếp
  • – Tham chiếu tới nhiều ô hơn cần thiết

 

Xlookup In Post Screengrab
Xem thêm