Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 67/2020/TT-BTC, áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm ...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết