Workshop Online: Data visualization with Dashboard reporting

Workshop Online: Data visualization with Dashboard reporting

Dashboard reporting – trình bày báo cáo bằng bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu – đã và đang trở thành giải pháp tối ưu và là mục tiêu đào tạo nhân sự ưu tiên của các doanh nghiệp. Giải ...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết