Mục Pivot Table Calculated Item cho phép bạn thực hiện các phép tính toán học với Item List của mình. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương trình toán học Excel nào, như / * + -%.

Hạn chế duy nhất là công thức tự tạo không thể tham chiếu đến những mục nằm trong bất kỳ field nào ngoại trừ field chứa Calculated Item. Bạn cũng không thể dùng Calculated Item để lọc dữ liệu. Các Pivot Table Calculated Items có thể được sử dụng để tính toán các thay đổi, như giá trị của một tháng, giá trị trung bình hoặc tổng của năm.

Để kích hoạt Calculated Items, bạn phải nhấp vào Item đã chọn trong Pivot Table, sau đó chuyển đến tab PivotTable Tools và đi đến Options > Fields, Items & Sets > Calculated Item.

BƯỚC 1:  Nhấp vào ” item” mà bạn muốn tính toán.

14 Calculated Item 01

BƯỚC 2:  Nhấp vào Pivot Table  và Chuyển đến  Options > Fields, Items, & Sets > Calculated Item.

14 Calculated Item 02

BƯỚC 3:  Đặt tên thành Year on Year Variance

3

BƯỚC 4:  Đặt Công thức thành = ‘2015’ – ‘2014’Nhấn  OK.

14 Calculated Item 04

Calculated Item của bạn đã sẵn sàng!

14 Calculated Item 05

Xem thêm

Tính toán trong Pivot Table – Calculated Field

Excel Ideas – Tính năng Ý tưởng trong Excel