E-Conomy 2019 bao gồm 4 lĩnh vực chính của nền kinh tế Internet: Du lịch trực tuyến (các dịch vụ đặt vé máy bay online, thuê khách sạn hoặc các hình thức lưu trú tương tự online); Truyền thông trực tuyến (quảng cáo, game, đăng ký nghe nhạc hoặc xem phim theo tháng); Dịch vụ gọi xe (phương tiện di chuyển, giao thức ăn); và Thương mại điện tử.

Nghiên cứu dựa trên 6 thị trường lớn nhất Đông Nam Á: Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore,Thái Lan và Việt Nam. Mọi giá trị tiền tệ đều được thể hiện theo đơn vị đô la Mỹ trừ một số trường hợp đặc biệt.

Download tài liệu tại đây: 

Xem thêm

Công cụ kinh doanh thông minh tương lai của doanh nghiệp – Power BI

Những startup “kỳ lân” được thổi phồng

Chia sẻ tài liệu Vietnam’s future digital economy 2030 – 2045