Để thực hiện kết nối với SQL Server để lấy dữ liệu vào Excel ta làm các bước sau:

Tại Tab Data trên thanh Ribbon của Excel bạn vào tìm tới mục From Other Sourcers. Tại đây, bạn có thể chọn From SQL Server hoặc From Microsoft Query để kết nối với SQL để lấy dữ liệu.

Sau khi From SQL Server bạn sẽ nhận được 1 hộp thoại như sau.

1. Save Name: Bạn điền tên Server mà bạn muốn kết nối tới
2. Log on credentials: Hoặc là bạn chọn mặc định kết nối với TK Windown, hoặc là bạn chọn kết nối với User Name và mật khẩu.

Ở đây mình chọn kết nối mặc định, ấn Next để sang bước tiếp theo, lúc này hộp thoại Data Connection Wizard xuất hiện.

Bạn chọn database muốn kết nối tới, danh sách các Table trong database đó sẽ hiện lên, bạn chọn Table mà bạn muốn lấy dữ liệu từ đó, sau đó ấn Next để sang bước tiếp theo

7

 

Nếu bạn không muốn thay đổi gì thêm thì bạn ấn Finish để tới với hộp thoại Import Data

3 Copy (2)

 

Tới bước này, hộp thoại Import Data xuất hiện bạn lựa chọn kết nối theo ý mình.

  • Khi chọn Table thì dữ liệu của bạn sẽ được tải dữ liệu vào Excel dưới dạng Table (Lưu ý: Nếu dữ liệu của bạn lớn hơn số dòng tối đa trong Excel thì sẽ có thông báo lỗi)
  • Khi chọn PivotTable Report thì dữ liệu sẽ được Load vào Excel ở dạng PivotTable để bạn có thể thực hiện Pivot luôn

4

 

  • Khi chọn PivotChart thì dữ liệu sẽ được tải để bạn có thể thực hiện vẽ các Chart
  • Khi chọn Only Create Connection thì dữ liệu trong Editor được tải vào Excel ở dạng chỉ là kết nối tới Data đó, với dữ liệu này bạn có thể thực hiện các thao tác như PivotTable, PivotChart,….tuỳ ý khi cần.

Mình chọn Load Data này vào ô A1 trong Sheet1, bạn sẽ nhìn thấy kết quả lúc này như sau:

5

 

Mình đã vào SQL Server để kiểm tra với câu lệnh SELECT * FROM dbo.VD và kết quả trả về hoàn toàn chính xác

6 768x329

 

Chỉ với các bước đơn giản trên là bạn đã có thể kết nối tới SQL Server để lấy dữ liệu vào Excel một cách nhanh chóng và chính xác rồi. Giờ đây, mỗi lần dữ liệu nguồn trong SQL Server thay đổi thì bạn chỉ cần Refresh lại trong Excel thì ngay lập tức những gì thay đổi cũng sẽ được cập nhật cho bạn.

–UniTrain sưu tầm–

Xem thêm

[Excel tips] Cách lấy lại File Excel khi bị tắt đột ngột[Excel Tips]

Hàm COUNTIF – So sánh hai danh sách và tách phần giống nhau, khác nhau

[Excel tips] Hàm IFERROR- Hàm kiểm tra lỗi trong Excel, công thức và cách dùng