Bước vào ngành Tài chính – Kế toán, bạn không thể bỏ qua những kiến thức cơ bản của dân trong ngành. Hãy cùng UniTrain tìm hiểu những một số thuật ngữ cơ bản về chủ đề Budget nhé.

Budget là kế hoạch tài chính hay còn gọi là dự toán ngân sách dùng để thực hiện một kế hoạch kinh doanh, thường đi kèm với một quãng thời gian dự định là năm tài chính của doanh nghiệp.

On budget nghĩa là khi bạn hoàn thành một dự án mà không vượt quá hoặc dưới khoản tiền dự toán của ngân sách ban đầu. Cụm từ này thường dùng để chỉ sự thành công của việc quản lý ngân sách dự án.

Ngược lại, Over budget nghĩa là bạn đã vượt quá số tiền cho phép.

Trong khi đó, Under Budget nghĩa là bạn đã chi tiêu quá ít so với dự toán ngân sách ban đầu.

Budget Deficit (Thâm hụt ngân sách) là tình trạng các khoản chi của ngân sách Nhà nước (ngân sách chính phủ) lớn hơn các khoản thu. Nguyên nhân dẫn đến thâm hụt có thể khác nhau – từ cắt giảm chi phí để chuyển hướng dòng tiền nhằm phát triển một phân khúc nào đấy hoặc sự kém hiệu quả của hệ thống tài chính và chính sách thuế của nhà nước. Thâm hụt ngân sách có thể dẫn đến lạm phát. Vì vậy hiện tượng này được coi là tiêu cực nhưng nó có những ưu điểm riêng. Thâm hụt sẽ kích thích nhu cầu và tăng trưởng của nền kinh tế.

<Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp>

Xem thêm

Kỷ nguyên của Data Analytics

10 thói quen hiệu quả của Giám đốc Tài chính (CFO) 

Khóa học Ứng dụng Excel trong Xử lý dữ liệu