Data Insights: Khái niệm và ví dụ thực tế

Data Insights: Khái niệm và ví dụ thực tế

Data insights đề cập đến sự hiểu biết sâu mà một cá nhân hoặc tổ chức thu được từ việc phân tích thông tin về một vấn đề cụ thể. Sự hiểu biết này giúp các tổ chức đưa ra quyết định tố...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết