Theo thống kê, có đến 185 quốc gia có doanh nghiệp sử dụng Power BI, tức là có rất nhiều doanh nghiệp đang ứng dụng Power BI để tổng hợp, thống nhất và trực quan hóa dữ liệu.  Với một số doanh nghiệp cần dùng lượng dữ liệu lớn và phức tạp, thì chỉ sử dụng những tính năng cơ bản của Power BI là không đủ, cần dùng những chức năng nâng cao hơn.

Nội dung của bản tài liệu dưới đây nói về điều đó, cách sử dụng những tính năng nâng cao của Power BI để phân tích, một số nội dung chính:
– Segmentation and cohort analysis
– Data Streaming in Power BI
– Visualizations in Power BI
– Data Connection and Shaping
– Data Analysis Expressions

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Miễn phí tải 6 tài liệu Data Storytelling & Data Visualization hay nhất

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

Workshop Online: Power BI – Just a visualization tool?