Vào tháng 6 năm 2018, Việt Nam đã ban hành Luật Cạnh tranh mới, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019, mang lại những thay đổi quan trọng đối với chế độ kiểm soát sáp nhập của đất nước. Vietnam Merger Control Guide được FiinGroup và Indochine Counsel phát hành vào tháng 6 năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 5 năm Luật Cạnh tranh mới của Việt Nam

Vietnam Merger Control Guide cung cấp cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về dữ liệu thị trường M&A của Việt Nam, thông tin tổng quan chi tiết về các tiêu chí xác định xem các giao dịch M&A có yêu cầu nộp hồ sơ và giám sát theo quy định hay không. Nó cũng nêu bật việc kết hợp một thử nghiệm định tính trong luật, được thiết kế để đánh giá xem một giao dịch được phép hay bị cấm. Biện pháp này nhằm ngăn chặn các giao dịch có thể làm giảm đáng kể sự cạnh tranh tại các thị trường cụ thể ở Việt Nam.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: FiinGroup, Indochine Counsel

Xem thêm

25 cuốn sách đầu tư quan trọng mà mọi doanh nhân cần đọc

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới